Bibliography

 
Peter Cornell: Kristina Wikström "wild blue yonder", Galleri Olsson Stockholm
www.konsten.net, februari 2017

Leif Mattsson: "Bakom glasets skyddande hinna", Galleri Olsson Stockholm
www.omkonst.com, februari 2017

 Maria Johansson:  Kristina Wikström "Metron" , Galleri Olsson Stockholm
 www.konsten.net, januari 2015

Maria Johansson: Gå och se! – Sommar på Galleri Olsson, Galleri Olsson Stockholm
 www.konsten.net, juni 2012

Gunnar Olsson, Galleri Olsson Stockholm 2012- Kristina Wikström “Blauwe Vitrage” , 
Galleri Olsson Stockholm, april 2012


Pauli Olavi Kuivanen : “Vackert utan att vara insmickrande”
 NT, mars 2011


Johanna Gredfors Ottesen: “Rum och mellanrum”
 HD, mars 2010


Anders Olofsson: Gå och se! – Kristina Wikström, Galleri Olsson Stockholm
 www.konsten.net, januari 2009


Anna Brodow Inzaina: “Köhler och Wikström förenas i oklarheter”
 Svenska Dagbladet, januari 2009


Susanna Slöör: “Ekon av måleri”
 omkonst.com, januari 2009


Mikael Olofsson: Kristina Wikström
 Galleri Oijens Göteborg Göteborgsposten, april 2008


Marit Strandberg: “I väntan på ögonblicket”
 Västerbottenkuriren, september 2008


Leif Mattson: “Hur låter tystnaden”
 omkonst.com, april 2003

Annonser